FZPDIWR patronem merytorycznym targów

Miło nam zakomunikować, iż Federacja Związków Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych objęła patronatem merytorycznym V edycję Centralnych Targów Przemysłowych.

“Centralne Targi Rolnicze ze względu na swoją szeroką formułę bardzo dobrze wpisują

się w zakres zadań programowych Federacji i dlatego sprawowanie patronatu będzie dla nas zaszczytem.”stwierdził P. Mariusz Olejnik, p.o. Prezesa Zarządu Federacji, potwierdzając objęcie patronatem merytorycznym Centralnych Targów Rolniczych.

FZPDIWR jest wiodącą organizacją w sektorze rolno-spożywczym, świadczącą profesjonalne usługi doradcze. Jej nadrzędnym celem jest budowanie społecznego zaufania, ochrona interesów zrzeszonych podmiotów gospodarczych oraz rozwiązywania ich kluczowych problemów.

Federacja reprezentuje ponad 1000 gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw z sektora agrobiznesu, z którymi wspólnie dąży do sukcesu i tworzy przestrzeń dla budowania bezpiecznej przyszłości sektora rolno-spożywczego. Członkowie FZPDIWR mogą liczyć na wsparcie w zakresie: tworzenia i nowelizacji prawa, inicjowania spotkań biznesowych oraz debat z przedstawicielami administracji rządowej i urzędów centralnych, a także pozyskiwania partnerów i kontrahentów oraz współpracy ze zrzeszonymi organizacjami branżowymi.

Więcej informacji na temat działalności Federacji dostępnych jest na stronie:
https://federacjarolna.pl/o-nas/