Krakowski Uniwersytet Rolniczy Patronem Merytorycznym CTR 2021

Mamy zaszczyt poinformować, że Krakowski Uniwersytet Rolniczy objął Patronatem Merytorycznym tegoroczną edycję Centralnych Targów Rolniczych, które odbędą się w dniach 26-28 listopada 2021 w Ptak Warsaw Expo.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie to wiodąca Uczelnia w dziedzinie nauk przyrodniczych w Polsce. Szczyci się długą i bogatą historią oraz unikatowym profilem edukacyjno-badawczym. Prowadzi studia z zakresu nauk ekonomicznych, chemicznych, przyrodniczych, technicznych, rolniczych, leśnych i weterynaryjnych. Doceniając zaangażowanie Uniwersytetu w rozwój polskiego rolnictwa wierzymy, że udzielony przez Rektora Uniwersytetu patronat przyczyni się do zwiększenia wartości merytorycznej oraz wizerunkowej Centralnych Targów Rolniczych, a także nada wyższą rangę temu wydarzeniu. 

Centralne Targi Rolnicze to wydarzenie promujące technikę rolną oraz nowoczesne polskie rolnictwo, które od kilku lat stanowi platformę wymiany doświadczeń w aspekcie ekonomicznym pomiędzy producentami szeroko rozumianej branży agro, a grupą docelową ich produktów. V edycji wydarzenia, tak jak poprzednie, będzie szansą na prezentację innowacyjnych rozwiązań branży agro oraz do podjęcia rozmów na temat wyzwań i szans rozwoju polskiego rolnictwa, czemu służyć będą liczne konferencje i panele dyskusyjne. Tegoroczne prelekcje poświęcone będą kwestiom związanym z produkcją zbóż, roślin oleistych, upraw kukurydzy i ziemniaków, a także dotacjami unijnymi w związku z nowym rozdaniem środków unijnych. Duża część programu merytorycznego zostanie poświęcona również problemowi wody w rolnictwie. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w targach oraz wydarzeniach towarzyszących.