Prelekcja Kopalni WęglaBrunatnego Sieniawa

31.01.2020

11:30

Scena Główna

„Stymulacja wzrostu i rozwoju roślin poprzez nawożenie gleb kwasami huminowymi pozyskanymi z węgla brunatnego.”

Dr hab. inż. Andrzej Greinert, prof. UZ Uniwersytet Zielonogórski

Rolnictwo europejskie jest zagrożone niekorzystnymi zmianami elementów pogodowych, mogących z czasem utrwalić się w postaci zmiany warunków klimatycznych. Polska jest na tle innych krajów europejskich w szczególnie niekorzystnej sytuacji wynikającej ze słabych warunków glebowych. W takiej sytuacji pierwszoplanowym zadaniem stojącym przed nowoczesnym rolnictwem jest utrzymanie zasobu organicznego węgla glebowego, a w ślad za tym zdolności retencjonowania wody i sorpcji jonów. Nawożenie organiczne, jak każda inna działalność rolnicza, rozwija się sięgając po najnowsze zdobycze nauki, techniki i technologii. Do tych należy zaliczyć nowoczesne nawozy, użyźniacze i stymulatory, bazujące na skoncentrowanych substancjach tworzących próchnicę glebową. Florahumus, jako koncentrat kwasów huminowych jest innowacyjnym środkiem pozwalającym na technicznie i technologicznie łatwe generowanie powiązań organiczno-mineralnych w glebie, a przez to na stymulowanie wzrostu i rozwoju roślin uprawnych. Pozytywne działanie omawianego w trakcie prezentacji preparatu zostało wykazane przez niezależne podmioty naukowe, co z punktu widzenia nauki nie było niespodzianką. Zaprezentowany łańcuch przyczynowo-skutkowy zastosowanej procedury agrotechnicznej przekłada skomplikowane relacje i procesy wewnątrz glebowe na pozytywny i łatwy w ocenie efekt plonotwórczy.